X
تبلیغات
چک لیست ایمنی بیمار 3

واحد آموزش بيمارستان تأمين اجتماعي حكيم جرجاني

چک لیست ایمنی بیمار 3


R

گویه

25

نوع رژیم غذائی در تابلوی بالای تخت بیمار ثبت میشود؟

26

در کاردکس بیماران به موارد حساس و آلرژی بیماران توجه میشود و با خودکار قرمز ثبت میشود؟

27

پرسنل آشنایی لازم در مواقع بروز حوادث غیرمترقبه دارند؟

28

پرسنل در مانور حوادث و مدیریت بحران شرکت می کنند؟

29

کارکنان و بیماران از محل های اضطراری آشنایی دارند؟

30

سیستم اطفاء حریق در بخشها استاندارد و فعال است؟

31

اتاقهای بیماران دارای توری و حفاظ سالم می باشد؟

32

لیست رژیم غذایی نوشته شده بیماران با لیست غذایی مطابقت دارد؟

33

تجهیزات پزشکی بخش مناسب و سالم هستند؟

34

ارتباط کلامی کارکنان با بیماران مناسب است؟

35

آموزش به بیماران در خصوص استفاده از زنگ اخبار انجام می شود؟

36

در خصوص مناسب بودن امکانات رفاهی (سرما،گرما،تهویه مناسب و ....) از بیماران فیدبک گرفته میشود؟

+ نوشته شده در ۷/۹/۱۳۹۰ساعت ۱۰:۲۶ توسط اشكان اقبال دسته : اطلاعات پزشکی نظر(0)